fbpx

Słowniczek

Zbiór pojęć i ich definicji związanych z transportem, przeładunkami i magazynowaniem. 

Bill of loading / konosament – morski list przewozowy, zawierającym historię ładunku, który jest również papierem wartościowym,  wystawianym przez  przewoźnika albo w jego imieniu przez kapitana statku lub inną osobę

Cut off – ostateczny termin ustalany przez armatora, np. na podstawienie kontenera do załadunku lub dokumentów potrzebnych do odprawy eksportowej.

Depot – miejsce składowania pustych kontenerów.

Demmurage – opłata armatorska nakładana za przetrzymanie w porcie kontenera powyżej zawartego w stawce czasu.

Detention – opłata armatorska nakładana za przetrzymanie kontenera poza portem powyżej zawartego w stawce czsu.

FCL (full container load) – ładunek pełno-kontenerowy.

Flat rack containers – kontenery z otwartym dachem i bokiem, używane do transportu towarów wystających poza bryłę kontentenera o standardowych wymiarach.

High cube containers – kontenery o zwiększonej wysokości, używane do transportu towarów wyższych niż wysokość standardowego kontenera.

Incoterms – warunki miedzynarodowe regulujące relacje między załadowca a odbiorca towaru, opisujące zakres i miejsce przekazania odpowiedzialności za koszty związane dostawą towaru.

Kontener 20 stopowy – Pojemność takiego kontenera zamyka się w 33,2 m3, długość wynosi 590 cm, szerokość 235 cm, a wysokość 239,5 cm.

Kontener 40 stopowy – Pojemność kontenera 40 ft DV to 67,7 m3, długość to 1203 cm, a szerokość i wysokość pozostają takie same jak przy kontenerze 20 stopowym.

LCL (Less Container Load) – ładunek drobicowy, to transport najczęściej mniejszych towarów w mniejszej ilości,  w takiej sytuacji fracht jest liczony na podstawie zestawianie waga/miara.

Open top containers – kontenery z otwartym dachem, używane do transportu towarów wyższych niż wysokość standardowego kontenera i kontenera HC.

Reefer containers – kontenery chłodnicze, służą głownie do przewożenia żywości

Storage – opłata naliczana dziennie za składowanie towaru ponad wolny czas przewidziany w stawce.

Terminal – miejsce przyjmowania i przeładunku kontenerów.

Telex release – potwierdzenie zwolnienia kontenerów, W momencie otrzymania płatności za towar załadowca wysyła telex faxem z miejsca załadunku.

TEU – Jednostka miary o wielkości jednego kontenera 20 stopowego (kontenery 40 stopowe są określane miarą 2 TEU).

0
Shopping Basket